Skip to main content

Benizuri E Collection

Background imageBenizuri E Collection: The Morning After, from 'Thinking of Rising from Bed - A Set of Three (Toko banare...', c. 1750)

The Morning After, from "Thinking of Rising from Bed - A Set of Three (Toko banare...", c. 1750)
The Morning After, from "Thinking of Rising from Bed - A Set of Three (Toko banare omoi iri sanpukutsui)", c. 1750

Background imageBenizuri E Collection: Three Actors, 1750 or 1751. Creator: Ishikawa Toyonobu

Three Actors, 1750 or 1751. Creator: Ishikawa Toyonobu
Three Actors, 1750 or 1751

Background imageBenizuri E Collection: Segawa Kikunojo II, 1758. Creator: Ishikawa Toyonobu

Segawa Kikunojo II, 1758. Creator: Ishikawa Toyonobu
Segawa Kikunojo II, 1758

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Segawa Kikunojo II, Ichikawa Komazo II, and Arashi Otohachi I in the play 'Fude... 1768

The Actors Segawa Kikunojo II, Ichikawa Komazo II, and Arashi Otohachi I in the play "Fude... 1768
The Actors Segawa Kikunojo II, Ichikawa Komazo II, and Arashi Otohachi I in the play " Fude Hajime Soga no Tamazusa, " performed at the Nakamura Theater in the first month, 1768, 1768

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Otani Oniji II as Asahina Saburo in the play 'Hatachiyama Horai Soga, '... 1759

The Actor Otani Oniji II as Asahina Saburo in the play "Hatachiyama Horai Soga, "... 1759
The Actor Otani Oniji II as Asahina Saburo in the play " Hatachiyama Horai Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month, 1759, 1759

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Uzaemon VIII, Ichimura Kamezo I as Wankyu, and Nakamura Kiyosaburo I a... 1750

The Actors Ichimura Uzaemon VIII, Ichimura Kamezo I as Wankyu, and Nakamura Kiyosaburo I a... 1750
The Actors Ichimura Uzaemon VIII, Ichimura Kamezo I as Wankyu, and Nakamura Kiyosaburo I as Matsuyama in the play " Mitsugimono Irifune Nagoya

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Matsumoto Koshiro II as Kumasaka Chohan, Ichimura Kamezo I as Ise no Saburo, an... 1749

The Actors Matsumoto Koshiro II as Kumasaka Chohan, Ichimura Kamezo I as Ise no Saburo, an... 1749
The Actors Matsumoto Koshiro II as Kumasaka Chohan, Ichimura Kamezo I as Ise no Saburo, and Sanogawa Ichimatsu I as Ushiwakamaru in the play " Hatsu Tora Kurama Genji

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Yoshizawa Ayame II as Hotoke Gozen in the play 'Onna Monji Heike Monogatari, 'pe... 1748

The Actor Yoshizawa Ayame II as Hotoke Gozen in the play "Onna Monji Heike Monogatari, "pe... 1748
The Actor Yoshizawa Ayame II as Hotoke Gozen in the play " Onna Monji Heike Monogatari, " performed at the Nakamura Theater in the eleventh month, 1748, 1748

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji and Segawa Kikujiro I as Hitachi Kohagi in... 1747

The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji and Segawa Kikujiro I as Hitachi Kohagi in... 1747
The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji and Segawa Kikujiro I as Hitachi Kohagi in the play " Mangetsu Oguri Yakata, " performed at the Ichimura Theater in the eighth month, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichikawa Ebizo II as Musashibo Benkei, Sakata Shintaro (?) as Soga no Goro, and... 1744

The Actors Ichikawa Ebizo II as Musashibo Benkei, Sakata Shintaro (?) as Soga no Goro, and... 1744
The Actors Ichikawa Ebizo II as Musashibo Benkei, Sakata Shintaro (?) as Soga no Goro, and Takigawa Kinya (?) as Soga no Juro in the play "Sazareishi Suehiro Genji

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichikawa Ebizo II as Mushanosuke, Segawa Kikunojo I as Ochiyo, and Matsushima K... 1744

The Actors Ichikawa Ebizo II as Mushanosuke, Segawa Kikunojo I as Ochiyo, and Matsushima K... 1744
The Actors Ichikawa Ebizo II as Mushanosuke, Segawa Kikunojo I as Ochiyo, and Matsushima Kichisaburo as Ochiyo's spirit in the play "Higashiyama Gojitsu Yaoya Hanbei

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Minamoto no Yorimasa and Segawa Kikujiro I as Nobutsura... 1747

The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Minamoto no Yorimasa and Segawa Kikujiro I as Nobutsura... 1747
The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Minamoto no Yorimasa and Segawa Kikujiro I as Nobutsuras wife Karumo in the play " Shusse Momijigari

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Kamezo I as Urashima Taro and Takinaka Hidematsu I as Kanemoto Gozen i... 1746

The Actors Ichimura Kamezo I as Urashima Taro and Takinaka Hidematsu I as Kanemoto Gozen i... 1746
The Actors Ichimura Kamezo I as Urashima Taro and Takinaka Hidematsu I as Kanemoto Gozen in the play " Ichi no Tomi Seiwa Nendaiki, " performed at the Ichimura Theater in the fifth month

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Otani Oniji I as Soga no Goro and Sanogawa Ichimatsu I as the sister of Yoshina... 1746

The Actors Otani Oniji I as Soga no Goro and Sanogawa Ichimatsu I as the sister of Yoshina... 1746
The Actors Otani Oniji I as Soga no Goro and Sanogawa Ichimatsu I as the sister of Yoshinaka in the play " Fuji no Yuki Mitsugi Soga, " performed at the Nakamura Theater in the first month

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Kamezo I as Kanto Koroku and Arashi Tominosuke I as Hayasaki in the pl... 1748

The Actors Ichimura Kamezo I as Kanto Koroku and Arashi Tominosuke I as Hayasaki in the pl... 1748
The Actors Ichimura Kamezo I as Kanto Koroku and Arashi Tominosuke I as Hayasaki in the play " Hokazo Yunzei Hachinoki, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1748, 1748

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Segawa Kikunojo II as Owata in the play 'Taiheiki Shizunome Furisode, 'performed... 1767

The Actor Segawa Kikunojo II as Owata in the play "Taiheiki Shizunome Furisode, "performed... 1767
The Actor Segawa Kikunojo II as Owata in the play " Taiheiki Shizunome Furisode, " performed at the Nakamura Theater in the eleventh month, 1767, Japan, 1767

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Bando Hikosaburo II as Watanabe no Tsuna and Matsumoto Tomijuro as Hakamadare n... 1765

The Actors Bando Hikosaburo II as Watanabe no Tsuna and Matsumoto Tomijuro as Hakamadare n... 1765
The Actors Bando Hikosaburo II as Watanabe no Tsuna and Matsumoto Tomijuro as Hakamadare no Yasusuke in the play " Furitsumu Hana Nidai Genji

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Segawa Kikunojo II as Itsuki and Bando Hikosaburo II as Oyamada Taro in the pla... 1767

The Actors Segawa Kikunojo II as Itsuki and Bando Hikosaburo II as Oyamada Taro in the pla... 1767
The Actors Segawa Kikunojo II as Itsuki and Bando Hikosaburo II as Oyamada Taro in the play " Taiheiki Shizunome Furisode, " performed at the Nakamura Theater in the eleventh month, 1767

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Ichimura Uzaemon IX as shirabyoshi dancer Makomo no Mae in the joruri 'Iru ni Ma... 1767

The Actor Ichimura Uzaemon IX as shirabyoshi dancer Makomo no Mae in the joruri "Iru ni Ma... 1767
The Actor Ichimura Uzaemon IX as shirabyoshi dancer Makomo no Mae in the joruri " Iru ni Makase Yumiharizuki, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1767, Japan, 1767

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Bando Hikosaburo II as Fujitaro, disguised as the ferryman Tomokichi, in the pla... 1767

The Actor Bando Hikosaburo II as Fujitaro, disguised as the ferryman Tomokichi, in the pla... 1767
The Actor Bando Hikosaburo II as Fujitaro, disguised as the ferryman Tomokichi, in the play " Shomei Mugen no Kane, " performed at the Nakamura Theater in the ninth month, 1767, Japan, 1767

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Ichimura Uzaemon IX as Nagoya Sanzaburo in the play 'Higashiyama-dono Kabuki no... 1766

The Actor Ichimura Uzaemon IX as Nagoya Sanzaburo in the play "Higashiyama-dono Kabuki no... 1766
The Actor Ichimura Uzaemon IX as Nagoya Sanzaburo in the play " Higashiyama-dono Kabuki no Tsuitachi, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1766, Japan, 1766

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichikawa Danjuro II as Onio Shinzaemon and Ichikawa Masugoro as Soga no Goro in... 1735

The Actors Ichikawa Danjuro II as Onio Shinzaemon and Ichikawa Masugoro as Soga no Goro in... 1735
The Actors Ichikawa Danjuro II as Onio Shinzaemon and Ichikawa Masugoro as Soga no Goro in the play "Furiwake-gami Hatsugai Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month

Background imageBenizuri E Collection: The actor Ichikawa Danjuro IV as Shinozuka Goro Sadatsuna in the play 'Ume Momiji Date no... 1760

The actor Ichikawa Danjuro IV as Shinozuka Goro Sadatsuna in the play "Ume Momiji Date no... 1760
The actor Ichikawa Danjuro IV as Shinozuka Goro Sadatsuna in the play " Ume Momiji Date no Okido, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1760, 1760

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Yamamoto Iwanojo as the courtesan Katsuragi and Sanogawa Ichimatsu I as Fuwa Ba... 1748

The Actors Yamamoto Iwanojo as the courtesan Katsuragi and Sanogawa Ichimatsu I as Fuwa Ba... 1748
The Actors Yamamoto Iwanojo as the courtesan Katsuragi and Sanogawa Ichimatsu I as Fuwa Bansaku in the play " Monzukushi Nagoya Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Fujikawa Heikuro as Masamune and Matsushima Kichisaburo as Rai Kunitsugu in the... 1746

The Actors Fujikawa Heikuro as Masamune and Matsushima Kichisaburo as Rai Kunitsugu in the... 1746
The Actors Fujikawa Heikuro as Masamune and Matsushima Kichisaburo as Rai Kunitsugu in the play "Shin Usuyuki Monogatari, " performed at the Nakamura Theater in the sixth month, 1746, 1746

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji in the play 'Mangetsu Oguri Yakata, 'perfor... 1747

The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji in the play "Mangetsu Oguri Yakata, "perfor... 1747
The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Ike no Shoji in the play " Mangetsu Oguri Yakata, " performed at the Ichimura Theater in the eighth Month, 1747, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Bando Hikosaburo I as Araki Shozaemon and Nakamura Sukegoro I as Daidoji Tahata... 1746

The Actors Bando Hikosaburo I as Araki Shozaemon and Nakamura Sukegoro I as Daidoji Tahata... 1746
The Actors Bando Hikosaburo I as Araki Shozaemon and Nakamura Sukegoro I as Daidoji Tahatanosuke in the play " Chigozakura Futabajikki

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Segawa Kikujiro I as Nobutsuras wife Karumo and Otani Oniji I as Tahara Matata... 1747

The Actors Segawa Kikujiro I as Nobutsuras wife Karumo and Otani Oniji I as Tahara Matata... 1747
The Actors Segawa Kikujiro I as Nobutsuras wife Karumo and Otani Oniji I as Tahara Matataro in the play " Shusse Momijigari, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan and Segawa Kikunojo I as Terute no Mae in... 1747

The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan and Segawa Kikunojo I as Terute no Mae in... 1747
The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan and Segawa Kikunojo I as Terute no Mae in the play " Mangetsu Oguri Yakata, " performed at the Ichimura Theater in the eighth month, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Ichimura Kamezo I as Soga no Goro in the play 'Hatsugoyomi Kotobuki Soga, 'pe... c. 1745

The Actor Ichimura Kamezo I as Soga no Goro in the play "Hatsugoyomi Kotobuki Soga, "pe... c. 1745
The Actor Ichimura Kamezo I as Soga no Goro in the play " Hatsugoyomi Kotobuki Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month, 1745 (?), c. 1745

Background imageBenizuri E Collection: Matsumoto Koshiro III as Kusunoki Bokon and Sawamura Kijuro as Omori Hikoshichi in the... 1767/68

Matsumoto Koshiro III as Kusunoki Bokon and Sawamura Kijuro as Omori Hikoshichi in the... 1767/68
Matsumoto Koshiro III as Kusunoki Bokon and Sawamura Kijuro as Omori Hikoshichi in the Scene from a Drama (Sandaime Matsumoto Koshiro no Kusunoki Bokon to Sawamura Kijuro no Omori Hikoshichi), 1767/68

Background imageBenizuri E Collection: Nakamura Tomijuro I as a Female Fox in the Scene from the Play, Chigo Torii Tobiiri Gitsun... 1777

Nakamura Tomijuro I as a Female Fox in the Scene from the Play, Chigo Torii Tobiiri Gitsun... 1777
Nakamura Tomijuro I as a Female Fox in the Scene from the Play, Chigo Torii Tobiiri Gitsune (Nakamura Tomijuro no Hyuga no kuni Ubagatake no megitsune), 1777

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Segawa Kikunojo I as Ochiyo and Matsushima Kichisaburo as Ochiyo's spirit in th... 1744

The Actors Segawa Kikunojo I as Ochiyo and Matsushima Kichisaburo as Ochiyo's spirit in th... 1744
The Actors Segawa Kikunojo I as Ochiyo and Matsushima Kichisaburo as Ochiyo's spirit in the play "Higashiyama Gojitsu Yaoya Hanbei

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Segawa Kikunojo I as Katakai in the play 'Mugen no Kane Omoi no Akatsuki, 'perfo... 1746

The Actor Segawa Kikunojo I as Katakai in the play "Mugen no Kane Omoi no Akatsuki, "perfo... 1746
The Actor Segawa Kikunojo I as Katakai in the play " Mugen no Kane Omoi no Akatsuki, " performed at the Nakamura Theater in the third month, 1746, 1746

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Segawa Kikunojo I as Mizue Gozen in the play 'Suehiro Izu Nikki, 'performed... c. 1745

The Actor Segawa Kikunojo I as Mizue Gozen in the play "Suehiro Izu Nikki, "performed... c. 1745
The Actor Segawa Kikunojo I as Mizue Gozen in the play " Suehiro Izu Nikki, " performed at the Nakamura Theater in the eleventh month, 1745 (?), c. 1745

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan in the play 'Mangetsu Oguri Yakata, 'perfo... 1747

The Actor Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan in the play "Mangetsu Oguri Yakata, "perfo... 1747
The Actor Ichimura Uzaemon VIII as Oguri Hangan in the play " Mangetsu Oguri Yakata, " performed at the Ichimura Theater in the eighth month, 1747, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Segawa Kikunojo II as Yamabuki, the sister of Hata Rokurozaemon, in the play 'Sh... 1763

The Actor Segawa Kikunojo II as Yamabuki, the sister of Hata Rokurozaemon, in the play "Sh... 1763
The Actor Segawa Kikunojo II as Yamabuki, the sister of Hata Rokurozaemon, in the play " Shikai Nami Yawaragi Taiheiki, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1763, 1763

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Arashi Koroku I as Makomo no Mae and Ichikawa Uzaemon VIII as Taira no Koremoch... 1747

The Actors Arashi Koroku I as Makomo no Mae and Ichikawa Uzaemon VIII as Taira no Koremoch... 1747
The Actors Arashi Koroku I as Makomo no Mae and Ichikawa Uzaemon VIII as Taira no Koremochi in the play " Shusse Momijigari, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1747

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Onoe Kikugoro I as the pageboy Kichisaburo in the play 'Nanakusa Wakayagi Soga, '... 1744

The Actor Onoe Kikugoro I as the pageboy Kichisaburo in the play "Nanakusa Wakayagi Soga, "... 1744
The Actor Onoe Kikugoro I as the pageboy Kichisaburo in the play " Nanakusa Wakayagi Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month, 1744, 1744

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Segawa Kikunojo II as the courtesan Umegae in the play 'Hiragana Seisuiki, 'perf... 1764

The Actor Segawa Kikunojo II as the courtesan Umegae in the play "Hiragana Seisuiki, "perf... 1764
The Actor Segawa Kikunojo II as the courtesan Umegae in the play " Hiragana Seisuiki, " performed at the Ichimura Theater in the first month, 1764, 1764

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Soga no Goro and Ikushima Daikichi II as Kewaizaka no S... 1748

The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Soga no Goro and Ikushima Daikichi II as Kewaizaka no S... 1748
The Actors Sanogawa Ichimatsu I as Soga no Goro and Ikushima Daikichi II as Kewaizaka no Shosho in the play " Monzukushi Nagoya Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month

Background imageBenizuri E Collection: The Actor Ichimura Kamezo I as Tachibanaya Hikoso in the play 'Ume Momiji Date no Okido, '... 1760

The Actor Ichimura Kamezo I as Tachibanaya Hikoso in the play "Ume Momiji Date no Okido, "... 1760
The Actor Ichimura Kamezo I as Tachibanaya Hikoso in the play " Ume Momiji Date no Okido, " performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1760

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Tamazawa Saijiro I as Oiso no Tora and Ichimura Uzaemon VIII as Soga no Juro in... 1743

The Actors Tamazawa Saijiro I as Oiso no Tora and Ichimura Uzaemon VIII as Soga no Juro in... 1743
The Actors Tamazawa Saijiro I as Oiso no Tora and Ichimura Uzaemon VIII as Soga no Juro in the play " Haru wa Akebono Kuruwa Soga, " performed at the Ichimura Theater in the first month

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Tamazawa Saijiro I as Ushiwakamaru, Segawa Kikunojo I as Oroku, and Otani Oniji... 1744

The Actors Tamazawa Saijiro I as Ushiwakamaru, Segawa Kikunojo I as Oroku, and Otani Oniji... 1744
The Actors Tamazawa Saijiro I as Ushiwakamaru, Segawa Kikunojo I as Oroku, and Otani Oniji I as Matano Goro in the play " Sazareishi Suehiro Genji

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Tamazawa Saijiro I as the pageboy Umezaburo and Segawa Kikunojo I as Oroku in t... 1744

The Actors Tamazawa Saijiro I as the pageboy Umezaburo and Segawa Kikunojo I as Oroku in t... 1744
The Actors Tamazawa Saijiro I as the pageboy Umezaburo and Segawa Kikunojo I as Oroku in the play " Sazareishi Suehiro Genji, " performed at the Nakamura Theater in the first month, 1744

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Kamezo I as Kume no Sennin, Onoe Kikugoro I as Goi-no-suke Takenari, a... 1754

The Actors Ichimura Kamezo I as Kume no Sennin, Onoe Kikugoro I as Goi-no-suke Takenari, a... 1754
The Actors Ichimura Kamezo I as Kume no Sennin, Onoe Kikugoro I as Goi-no-suke Takenari, and Otani Hiroji II as Hata no Kawakatsu in the play " Keisei Asakusa no Kane

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Onio Shinzaemon and Onoe Kikugoro I as the courtesan U... 1744

The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Onio Shinzaemon and Onoe Kikugoro I as the courtesan U... 1744
The Actors Ichimura Uzaemon VIII as Onio Shinzaemon and Onoe Kikugoro I as the courtesan Usugumo in the play " Nanakusa Wakayagi Soga

Background imageBenizuri E Collection: The Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bando Hikosaburo II as Hanshichi in the play '... 1760

The Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bando Hikosaburo II as Hanshichi in the play "... 1760
The Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bando Hikosaburo II as Hanshichi in the play " Soga Mannen Bashira, " performed at the Ichimura Theater in the sixth month, 1760, 1760All Professionally Made to Order for Quick Shipping